Zásady zpracování osobních údajů

V těchto zásadách zpracování osobních údajů vám vysvětlím, co se s vašimi údaji děje, kdo k nim má přístup, proč a kdy je mohu sbírat. Rozsah zpracování se liší podle toho, jak mé služby využijete, a proto jsem informace dále přehledně rozdělila tak, abyste se v nich snadno zorientovali, ať už jen prohlížíte mé webové stránky, přihlásíte se k newsletteru, nebo se stanete mým klientem.

Zpracování osobních údajů se řídí evropským nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Kdo je správce osobních údajů

Vaše údaje zpracovává:
Dana Škorpilová
Tovární 579
356 01 Sokolov

mobil: 608 838 132
dana.skorpilova@gmail.com

IČ: 66966451

Kdy osobní údaje zpracovávám

S údaji budu pracovat, pokud:
 • jste mým klientem
 • zasílám Vám newsletter
 • při společné komunikaci
 • navštívíte můj web

Vaše práva týkající se osobních údajů

Vždy dělám maximum proto, abych vaše osobní údaje střežila co nejlépe. Podle GDPR máte následující práva:
 • požadovat po mně informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám
 • vyžádat si u mně přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení jejich zpracování
 • požadovat po mě výmaz vašich osobních údajů
 • žádat přenesení osobních údajů k jinému správci
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů
 • pokud jste mi udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, pak tento souhlas vzít zpět
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
 • právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že byla vaše práva při zpracování osobních údajů porušena

Veškerá práva nebo jakékoli dotazy můžete uplatnit elektronicky na dana.skorpilova@gmail.com. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

1. Osobní údaje klientů

Které osobní údaje zpracovávám:
 • jméno, příjmení
 • datum narození
 • IČ, DIČ, číslo bankovního účtu
 • adresu
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • naši vzájemnou komunikaci
 • informace a podklady, které mi v rámci poskytování služeb poskytnete
 • vaše hodnocení mých služeb
Proč osobní údaje zpracovávám a na základě čeho tak mohu činit:
 • Plním smlouvu nebo o ní jednáme – údaje zpracovávám, abych vám mohla připravit nabídku a poskytovat mé služby. Bez poskytnutí těchto údajů to tedy nepůjde.
 • Plním právní povinnosti – při vedení účetnictví, zpracování daní a plnění advokátních a dalších předpisů.
 • V rámci mých oprávněných zájmů – mým klientům posílám novinky prostřednictvím newsletteru
 • Mám váš souhlas – pokud mi poskytnete referenci na mé služby.
Jak dlouho budu údaje zpracovávat:

Vaše údaje budu zpracovávat po dobu spolupráce, a dále 10 let po jejím ukončení, pokud jiné předpisy nestanoví dobu ještě delší.

0
  0
  Váš košík
  Košík prázdnýPokračovat v nákupu